Nghiên cứu cấp thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho người dân

08/02/2017, 08:51 [GMT+7]

Chính phủ vừa yêu cầu Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam nghiên cứu cấp thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho người dân.


Theo đó, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam áp dụng công nghệ thông tin, kết nối mạng giữa các cơ quan BHXH của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tạo lập cơ sở dữ liệu BHXH tập trung của cả nước, tiến tới thực hiện giao dịch điện tử đối với các thủ tục kê khai, thu nộp và giải quyết chính sách BHXH, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. BHXH Việt Nam nghiên cứu thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế điện tử, tiến tới tích hợp các thông tin BHXH, bảo hiểm thất nghiệp vào một thẻ điện tử chung. Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cần nâng cao chất lượng công tác giám định bảo hiểm y tế, kết nối điện tử với các bệnh viện, phòng khám, đảm bảo chi trả bảo hiểm y tế đúng, kịp thời và tránh thất thoát.


G.C (Theo Vietnam+)
 

;