Ngành Giáo dục - Đào tạo TP. Nha Trang:

Thực hiện tốt công tác phòng, chống

10/01/2017, 22:37 [GMT+7]

Qua các đợt kiểm tra, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP. Nha Trang được đánh giá là thực hiện khá tốt công tác phòng, chống tác hại thuốc lá.


Ông Hà Văn Thủy - Chủ tịch Công đoàn Phòng GD-ĐT TP. Nha Trang cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về việc thực hiện công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, từ năm 2013, Phòng GD-ĐT đã chỉ đạo các cơ sở GD thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá; đồng thời, xây dựng nội dung kế hoạch và biện pháp thực hiện công tác này. Trong đó, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá tại nhà trường; thực hiện kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết quá trình triển khai. Thông qua hoạt động giám sát, biểu dương khen thưởng kịp thời những tổ chuyên môn, cá nhân có thành tích trong công tác này, xử lý những tổ chuyên môn, cá nhân vi phạm.

 

Học sinh các trường ở TP. Nha Trang diễu hành tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá
Học sinh các trường ở TP. Nha Trang diễu hành tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá


Song song với việc triển khai thực hiện các giải pháp trên, Công đoàn Phòng GD-ĐT TP. Nha Trang thường xuyên nâng cao nhận thức và năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành thông qua việc tập huấn, hội thảo các nội dung về phòng, chống tác hại thuốc lá; đẩy mạnh công tác tư vấn về chăm sóc sức khỏe và cai nghiện thuốc lá tại đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên thực hiện tốt Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; lắp đặt nhiều bảng “cấm hút thuốc lá” tại trụ sở làm việc của Phòng GD-ĐT và ở những điểm dễ nhận thấy trong các trường học. Phòng cũng chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm quy định không tổ chức mua bán, quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm, hình ảnh liên quan đến thuốc lá tại trường học; phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện quy định cấm bán thuốc lá ngoài cổng trường học; đưa nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ, tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua, khen thưởng của cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị…


Bà Vũ Thanh Phương - Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Nguyễn Hiền cho biết, nhà trường đã tổ chức tuyên truyền, vận động, phổ biến các văn bản của Nhà nước và ngành GD-ĐT về công tác phòng, chống tác hại thuốc lá cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đưa nội dung này vào kế hoạch hoạt động hàng năm và xác định đây là một trong những tiêu chuẩn để xét danh hiệu thi đua, khen thưởng tập thể và cá nhân của trường. Về phía học sinh, thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp, tích hợp vào một số môn học chính khóa, vào các hoạt động giáo dục ngoài giờ, hoạt động ngoại khóa... nhà trường tập trung tuyên truyền về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và tài chính gia đình; quyền của trẻ em cũng như kỹ năng từ chối khi được mời hút thuốc lá... Nhờ đó đến nay, trong trường không còn giáo viên nam hút thuốc. Nhiều học sinh cũng đã tuyên truyền và vận động những thành viên trong gia đình bỏ hút thuốc…


Ông Thủy cho biết, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp trên, đến nay, hơn 2/3 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hút thuốc lá ở các cơ sở trường học đã bỏ hút thuốc lá. Riêng tại Phòng GD-ĐT TP. Nha Trang, đến nay không còn cán bộ, công chức, viên chức nào hút thuốc lá. Thời gian tới, ngành GD-ĐT thành phố sẽ có những giải pháp mạnh hơn nữa trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá ở các cơ sở trường học để đến năm 2020, toàn ngành đạt mục tiêu không còn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hút thuốc lá.


T.L

;