Bệnh viện Da liễu tỉnh:

Khám cho gần 80.000 lượt bệnh nhân

13/01/2017, 22:57 [GMT+7]

Ngày 13-1, Bệnh viện (BV) Da liễu tỉnh Khánh Hòa tổ chức tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 2017.  


Năm qua, BV đã khám cho gần 80.000 lượt bệnh nhân (tăng 13,2% so với kế hoạch), công suất giường bệnh đạt 94,3%, hơn 3.600 bệnh nhân được làm thủ thuật trị bệnh (tăng 22%). BV đã tổ chức khám, phát hiện bệnh phong tại cộng đồng cho hơn 107.700 lượt người, quản lý điều trị 334 bệnh nhân phong. Ngoài ra, BV duy trì tốt các kỹ thuật về laser và chăm sóc da; ban hành nhiều quy chế về thực hiện quy tắc ứng xử, củng cố đường dây nóng, hòm thư góp ý... Khó khăn của BV là vẫn còn thiếu một số cán bộ chuyên trách, cơ sở hạ tầng, xét nghiệm chưa đạt yêu cầu phục vụ công tác khám, chữa bệnh...


Năm 2017, BV tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, triển khai một số công nghệ mới trong lâm sàng và cận lâm sàng. Đồng thời, chú trọng tăng cường hợp tác với các BV tuyến trên để tiếp nhận các kỹ thuật mới...


T. L

;