Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần tỉnh:

Khám bệnh cho hơn 95.000 lượt người

11/01/2017, 23:12 [GMT+7]

Ngày 11-1, Bệnh viện (BV) Chuyên khoa Tâm thần tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.


Năm qua, BV đã thực hiện đạt và đạt vượt nhiều chỉ tiêu đề ra. BV đã khám bệnh cho hơn 95.120 lượt người (đạt 115% kế hoạch), điều trị nội trú hơn 3.720 lượt người (đạt 135%), công suất sử dụng giường bệnh đạt 107%. Ngoài ra, BV đã triển khai 16 kỹ thuật mới về trắc nghiệm tâm lý, phục hồi chức năng và chẩn đoán, điều trị nghiện ma túy, 12 phác đồ hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, 158 quy trình hướng dẫn kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh, 3 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, duy trì tốt hợp tác quốc tế...


Năm 2017, BV tiếp tục nâng cao chất lượng điều trị, triển khai và mở rộng các dịch vụ, kỹ thuật; quản lý và điều trị ngoại trú cho bệnh nhân tâm thần trong toàn tỉnh đạt hơn 90% và phấn đấu điều trị ổn định cho hơn 85% bệnh nhân; triển khai quản lý chất lượng BV; đẩy mạnh hợp tác quốc tế…


T. LY
 

;