Hơn 500 học sinh được tư vấn chăm sóc, điều trị da mụn học đường

Ngày 23-9, trường Ischool Nha Trang phối hợp với Bệnh viện 22-12 và Công ty Cổ phần Việt Khánh tổ chức chương trình ngoại khóa về tư vấn chăm sóc và điều trị da mụn học đường hơn 500 học sinh.    

Giám sát việc quản lý hoạt động khám, chữa bệnh tại Nha Trang

Ngày 22-9, ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa dẫn đầu đoàn giám sát công tác quản lý nhà nước về hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn TP. Nha Trang.  

Giám sát việc quản lý hoạt động khám, chữa bệnh

Ngày 21-9, ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa dẫn đầu đoàn giám sát công tác quản lý nhà nước về hoạt động khám, chữa bệnh tại huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa.  

 
.

các thông tin tiện ích