Nhiều giải pháp tăng tỷ lệ đấu nối nước thải

TP. Nha Trang đề ra nhiều giải pháp để phấn đấu đến năm 2020, hệ thống nước thải của 95% nhà hàng, khách sạn, cơ sở sản xuất kinh doanh và 60% hộ dân được đấu nối vào hệ thống thoát nước thuộc phạm vi xử lý của Nhà máy xử lý nước thải phía nam.   

Kinh doanh tín chỉ carbon: Đang chờ thông tư hướng dẫn

Khánh Hòa có hàng trăm ngàn héc-ta rừng là yếu tố thuận lợi để kinh doanh tín chỉ carbon. Tuy nhiên, đến nay, việc thực hiện vẫn còn khó khăn, đang chờ thông tư hướng dẫn.  

Xử lý rác ở đảo Bình Ba

Với khối lượng rác ngày càng tăng trên đảo Bình Ba, chính quyền xã Cam Bình (TP. Cam Ranh) đã có nhiều nỗ lực, giải pháp để xử lý tình trạng này.

 
.

các thông tin tiện ích

.
31442