Nhiều thay đổi trong quy định cấp giấy phép xây dựng

UBND tỉnh Khánh Hoà vừa có quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo đó có nhiều thay đổi trong quy định cấp giấy phép xây dựng các công trình.

Quy định mới về thu tiền sử dụng đất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, có hiệu lực thi hành từ 1-1-2018

Cam kết hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước ngày 30-11

Do khó khăn về tài chính, Dự án Khu dân cư cồn Tân Lập (TP. Nha Trang) đã chậm tiến độ khoảng 1 năm. Mới đây, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Sông Đà - Nha Trang cam kết sẽ chuyển toàn bộ kinh phí giải phóng mặt bằng dự án cho các đơn vị liên quan trước ngày 30-11.

 
.

các thông tin tiện ích