Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường THPT

03/03/2017, 09:01 [GMT+7]

Theo Thông tư 02/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường THPT, môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường THPT là môn học chính khóa. Học sinh sau khi học xong chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh phải nắm được những vấn đề cơ bản về giữ gìn an ninh chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, những âm mưu thủ đoạn về chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; có hiểu biết cơ bản về phòng không nhân dân và kỹ năng phòng tránh một số loại bom, mìn, đạn, thiên tai và cháy nổ. Đặc biệt, có kỹ năng tối thiểu về điều lệnh đội ngũ; kỹ thuật, chiến thuật bộ binh; biết sử dụng súng tiểu liên AK; vận dụng được các động tác chiến thuật từng người trong nội dung thực hành các kỹ năng quân sự, an ninh; tổ chức hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định.


Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-3.


V.A (Tổng hơp)

 

;