Trường Đại học Thông tin liên lạc:

Phát động cuộc thi Robocon 2017

04/01/2017, 22:06 [GMT+7]

Trường Đại học Thông tin liên lạc vừa tổ chức phát động cuộc thi Robocon năm 2017.


Cuộc thi năm nay do Trường Đại học Thông tin liên lạc tổ chức có chủ đề “Chung tay bảo vệ môi trường biển”, dự kiến có khoảng 20 đội tuyển Robocon của Trường Đại học Thông tin liên lạc và các học viện, nhà trường trên địa bàn tỉnh tham gia. Đặc biệt, cuộc thi sẽ có từ 4 đến 6 đội tuyển Robocon thuộc Trường Đại học Kỹ thuật Viễn thông (Ấn Độ) tham gia. Theo kế hoạch, cuộc thi sẽ chính thức được tổ chức vào đầu tháng 5.


Trên cơ sở chủ đề, quy chế, thể lệ cuộc thi, các học viện, nhà trường và đơn vị thành lập đội tuyển, hoàn thành chế tạo Robot xong trước ngày 20-3-2017.


THÀNH NAM
 

;