Trường Đại học Nha Trang:

Hội thảo khoa học công nghệ thông tin và truyền thông

04/01/2017, 22:26 [GMT+7]

Trường Đại học Nha Trang vừa tổ chức Hội thảo khoa học công nghệ thông tin và truyền thông - ICT 2016. Hơn 50 giảng viên, cán bộ nghiên cứu của các trường đại học, cao đẳng trên cả nước tham dự.


Hội thảo chia thành 3 tiểu ban (hệ thống thông tin, khoa học máy tính, công nghệ tri thức và mạng truyền thông), thảo luận 23 báo cáo tham luận theo các chủ đề chính: phương pháp cải tiến trong việc chuyển đổi cơ sở dữ liệu quan hệ sang ontology; xây dựng công cụ hỗ trợ học tập và thi trực tuyến; giải pháp xây dựng mô hình dự báo chỉ số chứng khoán... Các báo cáo đã khái quát lĩnh vực học thuật và ứng dụng công nghệ thông tin mang tính thời sự như: xử lý ngôn ngữ tự nhiên, web và ontology, toán ứng dụng, nhận dạng, an ninh, an toàn bảo mật thông tin...


ICT là diễn đàn trao đổi, chia sẻ những kết quả nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ thông tin và truyền thông được tổ chức hàng năm, do Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Thông tin liên lạc, Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Tin học tỉnh sáng lập.


V.A
 

;