Việc giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Ninh Thủy (Ninh Hòa):

Sẽ cưỡng chế 38 trường hợp

20/03/2017, 22:29 [GMT+7]

Thời gian gần đây, UBND thị xã Ninh Hòa đã có nhiều nỗ lực trong công tác giải phóng mặt bằng ở Dự án Khu Công nghiệp (KCN) Ninh Thủy. Tuy nhiên, hiện còn 38 hộ không chịu nhận tiền hỗ trợ và bàn giao mặt bằng khiến tiến độ bị chậm…


Tạo điều kiện nhưng người dân không hợp tác


Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Hòa, Dự án KCN Ninh Thủy có diện tích 190ha, số hộ bị ảnh hưởng là 285 trường hợp. Đến tháng 3-2017, UBND thị xã đã hoàn thành công tác kiểm kê đối với 281 hộ. Về cơ bản, công tác giải phóng mặt bằng diễn ra thuận lợi, phần lớn các hộ đã đồng ý với chủ trương và chính sách đền bù, hỗ trợ. Song, bên cạnh đó vẫn còn 38 trường hợp không chịu nhận tiền hỗ trợ và bàn giao mặt bằng khiến cho việc giải phóng mặt bằng bị chậm tiến độ. Điều đáng nói, đây là những hộ có chuồng trại chăn nuôi được xây dựng sau khi có quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án, nên không được xem xét bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên, vì Dự án KCN Ninh Thủy kéo dài quá lâu, trong khi đó, do nhu cầu về sản xuất, chăn nuôi để phát triển kinh tế nên các hộ đã tự động cơi nới chuồng trại. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của người có đất bị thu hồi, UBND tỉnh chủ trương hỗ trợ 75% giá trị vật kiến trúc đối với các trường hợp này. Vậy nhưng, khi UBND thị xã Ninh Hòa xây dựng phương án hỗ trợ thì các hộ này không đồng ý, yêu cầu chính quyền phải đền bù 100% giá trị tài sản bị ảnh hưởng do dự án.

 

Các chuồng trại chăn nuôi của các hộ sẽ bị cưỡng chế để bàn giao mặt bằng
Các chuồng trại chăn nuôi của các hộ sẽ bị cưỡng chế để bàn giao mặt bằng


Bà Nguyễn Thị Đành - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Ninh Hòa cho biết: “Những trường hợp được tái định cư đều đã bốc thăm nhận mặt bằng, nhưng họ lại không chịu bàn giao đất nằm trong dự án. UBND tỉnh cho chủ trương hỗ trợ 75% đối với 38 trường hợp này đã là quá tạo điều kiện cho người dân. Chúng tôi đã nhiều lần gặp gỡ, đối thoại và giải thích cho các hộ hiểu về quy định chung nhưng họ vẫn không chịu nhận tiền”.


Sẽ tiến hành cưỡng chế

 

Ông Nguyễn Vĩnh Thạnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa: Hiện nay, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương cưỡng chế các trường hợp không chịu bàn giao mặt bằng trong Dự án KCN Ninh Thủy. Khi UBND tỉnh có thông báo bằng văn bản, chúng tôi sẽ gửi thông báo này đến các hộ bị ảnh hưởng và sau đó tiến hành cưỡng chế bàn giao mặt bằng theo quy định của pháp luật.

Được biết, 38 hộ chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng có tổng diện tích bị thu hồi khoảng 10ha. Dù diện tích này chỉ là một phần nhỏ trong tổng diện tích của toàn bộ dự án, nhưng các vị trí bị thu hồi đều nằm trong khu đất đang cấp bách triển khai xây dựng. Trong số đó, có 11 trường hợp nằm trong khu đất của Công ty TNHH Long Sơn và Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành thuê để xây dựng nhà máy. Hiện nay, 2 công ty này đang gấp rút xây dựng hạ tầng để đưa nhà máy vào hoạt động. Bên cạnh đó, để 2 công ty trên sớm hoạt động, thị xã cũng phải bố trí đường dây tải điện về đây. Tuy nhiên, hạng mục này cũng vướng 7 hộ (trong tổng số 38 hộ) chưa chịu bàn giao mặt bằng. Nếu vấn đề này không sớm được giải quyết thì toàn bộ dự án sẽ bị chậm.


Ông Trần Văn Minh - Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa cho biết: “Tất cả các trường hợp chưa bàn giao mặt bằng đều rơi vào những khu vực cần xây dựng sớm. Do đó, giải quyết mặt bằng cho KCN Ninh Thủy là hết sức cấp bách. Sắp tới, UBND thị xã sẽ tiến hành cưỡng chế 38 trường hợp này, toàn bộ kế hoạch cưỡng chế được Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã lập dựa trên các quy định của pháp luật. Thị xã cũng đã báo cáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh vấn đề này. Ngoài ra, các trường hợp xây dựng chuồng trại chăn nuôi nhưng thực tế không hề chăn nuôi mà chỉ nhằm mục đích nhận tiền bồi thường, hỗ trợ từ dự án thì UBND thị xã cương quyết không xem xét”.


Đình Lâm 
 

;