TP. Cam Ranh: Có 127/131 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

20/03/2017, 22:19 [GMT+7]

Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa TP. Cam Ranh vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.


Theo báo cáo, năm 2016, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa ngày càng đi vào thực chất và có hiệu quả thiết thực. Toàn thành phố có 127/131 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, chiếm 96,9%. Năm 2017, thành phố sẽ gắn các tiêu chí xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa với thực hiện Chỉ thị 05 về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, xem đây là nội dung quan trọng để đánh giá kết quả phong trào thi đua cả năm của tập thể và cá nhân...


Dịp này, UBND TP. Cam Ranh tặng giấy khen cho 13 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu 2 năm liên 2015 - 2016.


V.G


 

;