Quyền tự chủ của trường cao đẳng nghề

16/03/2017, 21:36 [GMT+7]
Theo Thông tư quy định về Điều lệ trường cao đẳng (CĐ) của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trường CĐ thực hiện quyền tự chủ trong tuyển sinh và quản lý người học; phát triển chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình giảng dạy phù hợp với mục tiêu đào tạo của từng chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
 
Bên cạnh đó, trường tự chủ trong thu, chi tài chính, đầu tư phát triển các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo theo quy định của pháp luật; quyết định mức thu giá dịch vụ đào tạo tương ứng với điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo đối với chương trình đào tạo chất lượng cao và các quy định về tự chủ tài chính đối với trường CĐ theo quy định; quyết định thành lập bộ máy tổ chức, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trên cơ sở chiến lược và quy hoạch phát triển nhà trường.
 
Theo thông tư, cơ cấu tổ chức của trường CĐ gồm: 1- Hội đồng trường đối với trường CĐ công lập, hội đồng quản trị đối với trường CĐ tư thục; 2- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; 3- Các phòng hoặc bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ; 4- Các khoa, bộ môn; 5- Các hội đồng tư vấn; 6- Phân hiệu; tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ; tổ chức phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (nếu có).
 
T.Hiền
 
;