Huyện Vạn Ninh:

Phấn đấu đào tạo nghề cho 380 lao động nông thôn

19/03/2017, 21:53 [GMT+7]

Năm 2017, huyện Vạn Ninh đặt mục tiêu đào tạo nghề cho 380 lao động nông thôn, trong đó đào tạo nghề phi nông nghiệp cho 255 người, đào tạo nghề nông nghiệp cho 125 người. Để đạt được mục tiêu, các cấp, ngành, địa phương trong huyện đang tập trung tuyên truyền về lợi ích tham gia học nghề cho người dân; chính sách hỗ trợ học nghề; liên kết đào tạo gắn với địa chỉ việc làm; chú trọng đào tạo những nghề phù hợp với thị trường lao động…


Từ năm 2016 đến nay, huyện đã tổ chức đào tạo nghề cho 392 lao động nông thôn. Trong đó, đào tạo nghề phi nông nghiệp cho 230 người; đào tạo nghề nông nghiệp cho 162 người. Có trên 90% số lao động sau đào tạo nghề đều có việc làm ổn định. Tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề hơn 441 triệu đồng.


V.G

 

;