Đẩy mạnh công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

21/03/2017, 06:24 [GMT+7]

Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo các cấp công đoàn về việc “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) để phòng ngừa tại nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động”, hưởng ứng Tháng hành động về an toàn lao động lần thứ nhất năm 2017.


Theo đó, các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các cấp, ngành, người sử dụng lao động, cán bộ, người lao động về mục tiêu, nội dung và ý nghĩa của Tháng hành động về an toàn lao động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa trong việc duy trì, thực hiện phong trào, xây dựng văn hóa ATVSLĐ tại nơi làm việc; tăng cường phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”, phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ, gắn với việc thực hiện Luật ATVSLĐ năm 2015.


Bên cạnh đó, các cấp công đoàn chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, người sử dụng lao động tổ chức các hình thức thi đua về ATVSLĐ với nội dung phong phú, đa dạng, sinh động, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia. Tháng hành động an toàn lao động gắn với các hoạt động Tháng Công nhân năm 2017; phối hợp tổ chức kiểm tra và tự kiểm tra ATVSLĐ; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ kỹ năng và phương pháp hoạt động; tổ chức hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi, tọa đàm đối thoại chính sách, hội thảo chuyên đề về ATVSLĐ…


V.G

 

;