Đất quốc phòng sử dụng vào mục đích kinh tế:

Tăng cường quản lý thuế

19/03/2017, 22:14 [GMT+7]

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có nhiều đơn vị quốc phòng có sử dụng đất vào mục đích kinh tế. Phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Trần Sỹ Quân - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh về việc quản lý thuế đối với vấn đề này.


- Xin ông cho biết cơ sở pháp lý quy định việc các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng vũ trang (LLVT) sử dụng đất được giao vào mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ phải nộp tiền thuê đất cho Nhà nước?


- Ngày 25-12-2014, Bộ Tài chính có công văn số 18904 hướng dẫn: “Trường hợp tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ về tài chính, đơn vị LLVT được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất nhưng có sử dụng một phần diện tích đất cho mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ thuộc trường hợp thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai thì phải nộp tiền thuê đất đối với phần diện tích đất này theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 77/2014/TT-BTC”.


Ngày 24-12-2014, Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng có Thông tư số 206 hướng dẫn thực hiện khai, nộp thuế và các khoản thu ngân sách Nhà nước (NSNN) đối với các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, có hiệu lực từ ngày 1-1-2015. Trong đó, hướng dẫn: các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải thực hiện khai và nộp đầy đủ các loại thuế, khoản thu NSNN khác (như: thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập DN, phí, lệ phí và các khoản thu khác) vào NSNN và thực hiện việc quyết toán thuế với cơ quan Thuế theo quy định. Trường hợp công ty quốc phòng sử dụng một phần diện tích đất được cơ quan có thẩm quyền giao sử dụng trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ khác thì phải kê khai, nộp tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất đối với phần diện tích sử dụng cho hoạt động kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.


Bên cạnh đó, ngày 14-11-2016, Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng có công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc liên hệ với Cục Thuế tỉnh để thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định. Căn cứ các quy định trên, các đơn vị quốc phòng có sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế thuộc đối tượng phải trả tiền thuê đất cho NSNN.


- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có bao nhiêu đơn vị sử dụng đất được giao để đưa vào sản xuất kinh doanh, dịch vụ? Tình hình thực hiện kê khai nộp tiền thuê đất của các đơn vị như thế nào, thưa ông?


- Qua công tác quản lý, Cục Thuế tỉnh tổng hợp có 64 tổ chức và cá nhân đang sử dụng đất của 26 đơn vị LLVT với tổng diện tích 320.450m2 đất thuộc trường hợp sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 8 đơn vị quốc phòng có sử dụng đất vào mục đích kinh tế liên hệ với Cục Thuế tỉnh để kê khai nộp tiền thuê đất theo quy định (với 28 vị trí đất có tổng diện tích 35.159m2); 1 đơn vị đã nộp tiền thuê đất vào NSNN với số tiền hơn 31 triệu đồng; 2 đơn vị có văn bản giải trình về việc không kê khai tiền thuê đất. Các đơn vị còn lại vẫn chưa liên hệ với Cục Thuế tỉnh để thực hiện việc kê khai nộp tiền thuê đất.


- Được biết, có ý kiến cử tri gửi HĐND tỉnh khóa VI về việc “có nhiều diện tích đất do quân đội quản lý, cho thuê mặt bằng để kinh doanh, buôn bán, UBND tỉnh nắm được số diện tích cụ thể ra sao và tiền thuê đất thu được bao nhiêu?”. Ông có thể cho biết UBND tỉnh đã chỉ đạo vấn đề này như thế nào?


- UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh xem xét, rà soát kiến nghị của cử tri về việc có nhiều diện tích đất do quân đội quản lý, cho thuê mặt bằng để kinh doanh, buôn bán. Sau khi có báo cáo của Cục Thuế tỉnh, ngày 5-1-2017, UBND tỉnh có công văn chỉ đạo các đơn vị LLVT trên địa bàn tỉnh (có sử dụng một phần diện tích đất quốc phòng, an ninh vào mục đích kinh tế): đến hết ngày 30-1-2017, các đơn vị có đất kinh doanh chưa khai tiền thuê đất phải liên hệ với Cục Thuế tỉnh để kê khai về diện tích đất thực tế sử dụng vào kinh tế, thời gian bắt đầu sử dụng đất vào mục đích kinh tế kèm theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (trong trường hợp có liên doanh liên kết với đơn vị khác) để cơ quan thuế tính tiền thuê đất phải nộp. Đồng thời, thực hiện nộp tiền thuê đất theo thông báo của cơ quan thuế. Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn việc khai, nộp tiền thuê đất. Tiền thuê đất phải nộp tạm tính theo chính sách đơn giá thuê đất từng năm của UBND tỉnh, kể từ năm 2015.


Trong tháng 2-2017, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Cục Thuế tỉnh tham mưu UBND tỉnh có văn bản báo cáo Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng về việc thực hiện kê khai nộp tiền thuê đất đối với các trường hợp nói trên, nhất quán theo nội dung Thông tư số 206 ngày 24-12-2014 của Bộ Quốc phòng, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2015. Hiện nay, Cục Thuế tỉnh đang tham mưu UBND tỉnh văn bản báo cáo Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng về vấn đề trên. Trong thời gian chờ ý kiến của 2 bộ này, Cục Thuế tỉnh tiếp tục đôn đốc các đơn vị LLVT thực hiện kê khai tiền thuê đất, diện tích đất quốc phòng sử dụng vào mục đích kinh tế. Khi có ý kiến của 2 bộ, sẽ tính và thông báo thu tiền thuê đất theo quy định…


- Xin cảm ơn ông!


NGUYỄN KIM (Thực hiện)

 

;