Hội Kiến trúc sư tỉnh:

Tiếp tục nâng cao công tác phản biện xã hội

17/02/2017, 21:28 [GMT+7]

Ngày 17-2, Hội Kiến trúc sư tỉnh tổ chức tổng kết hoạt động năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.


Năm qua, Hội Kiến trúc sư tỉnh đã tham gia công tác tư vấn góp ý, giám sát, phản biện nhiều vấn đề liên quan đến phát triển đô thị của tỉnh. Bên cạnh đó, hội còn phối hợp với Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ Khánh Hòa tổ chức lớp đào tạo kiến trúc xanh tại Nha Trang cho hơn 100 kiến trúc sư trong và ngoài tỉnh; duy trì thông tin hoạt động nghề, tạo điều kiện cho hội viên hoạt động. Năm 2017, Hội Kiến trúc sư tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển hội viên; kiện toàn quy trình thực hiện công tác phản biện giám định xã hội; tổ chức cho Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ tham gia liên hoan kiến trúc sư trẻ toàn quốc diễn ra tại Thái Nguyên…


NHẬT THANH
 

;