Công ty Cổ phần Khai thác Bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa:

Doanh thu hơn 21 tỷ đồng

18/01/2017, 23:02 [GMT+7]

Năm 2016, lượng khách thông qua bến của Công ty Cổ phần Khai thác Bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa đạt hơn 1,1 triệu lượt, doanh thu hơn 21 tỷ đồng. Ngoài ra, công tác an ninh trật tự bến bãi được đảm bảo, không có tình trạng cò mồi tại các bến xe, các loại hình dịch vụ hỗ trợ cho khách đến bến đi xe cơ bản đáp ứng nhu cầu…


Công ty đã chủ động huy động nguồn vốn của cổ đông, vốn vay để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Sau một năm hoạt động, tổng nguồn vốn đã tăng gấp đôi, mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh như: taxi; đầu tư cơ sở hạ tầng các bến hiện có và đầu tư xây mới Bến xe Vạn Ninh… Công ty tăng cường công tác đào tạo, nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, người lao động; rà soát, cải thiện các quy trình nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nâng cao công suất phục vụ của các bến…


C.V
 

;