Chi trả 2 tháng lương trong dịp Tết

09/01/2017, 21:52 [GMT+7]

Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị - xã hội... đón Tết Đinh Dậu 2017, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chi trả tiền lương, phụ cấp tháng 2-2017 và chế độ Tết Nguyên đán cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cùng kỳ trả lương tháng 1-2017.

UBND tỉnh còn đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo Kho bạc Nhà nước cấp huyện kiểm soát các khoản chi trong tháng 1-2017 để đảm bảo đủ tiền mặt chi trả 2 tháng lương, phụ cấp và chế độ Tết Nguyên đán.


Hồng Minh

 

;