Video: Tổng Công ty Khánh Việt hỗ trợ 380 triệu đồng cho người dân bị hỏa hoạn

23/01/2017, 16:45 [GMT+7]
.
;