Video: Cháy lớn ở cồn Nhất Trí, TP. Nha Trang

18/01/2017, 13:46 [GMT+7]
.
;