Video: Báo Khánh Hòa đồng hành với các doanh nghiệp hỗ trợ người dân bị hỏa hoạn

24/01/2017, 17:49 [GMT+7]
.
;