Phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật Việt Nam Ngày nay

10/03/2017, 23:33 [GMT+7]
Ngày 9-3, tại Hà Nội, Tạp chí Thế giới Ảnh thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật Việt Nam Ngày nay lần thứ 4 với chủ đề “Việt Nam hội nhập, kiến tạo và phát triển bền vững”. 

 

 
Cuộc thi nhằm khuyến khích, tôn vinh đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trong thời kì đổi mới và hội nhập, có đóng góp tiêu biểu vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Cuộc thi dành cho các tác giả là các nhà báo, các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên toàn quốc.
 
Chủ đề của cuộc thi gồm ba phần: Hội nhập, Kiến tạo và Phát triển bền vững, là những đặc điểm nổi bật về đất nước, con người Việt Nam trong thời kì phát triển kinh tế và hội nhập thế giới mà các tác phẩm dự thi cần thể hiện; các tác phẩm dự thi phản ánh về sự Hội nhập, Kiến tạo và Phát triển bền vững, những nét đẹp của đất nước, con người Việt Nam trên các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, văn hoá, thể thao, du lịch, di sản, danh lam, thắng cảnh; và các tác phẩm phản ánh hoạt động của doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế đất nước, xây dựng văn hoá doanh nghiệp.
 
Tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hoàng Quang Phòng cho biết: “Thời gian qua, tạp chí Thế giới Ảnh đã có nhiều nỗ lực và thành công trong việc phản ánh hình ảnh đổi mới của đất nước, cuộc sống của người dân, hoạt động cũng như những đóng góp cho nền kinh tế đất nước của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam thông qua các tác phẩm của các nhà báo, các nghệ sĩ nhiếp ảnh cùng các tác giả không chuyên trên toàn quốc". 
 
Các tác giả gửi tác phẩm dự thi gồm hai loại ảnh màu và đen trắng, kích thước 20 x 25cm là ảnh đơn hoặc ảnh bộ. Mỗi bộ ảnh gửi dự thi từ 6 đến 7 ảnh về các lĩnh vực: kinh tế, sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp, doanh nhân; văn hóa, xã hội, thể thao, du lịch, di sản, danh thắng.
 
BTC bắt đầu nhận ảnh dự thi từ tháng 3 đến tháng 9; chấm giải, công bố kết quả và triển lãm ảnh vào tháng 11-2017, tại Hà Nội.
 
Theo Hà Nội Mới
;