Ra mắt cuốn sách "Sức sống Những việc cần làm ngay"

26/02/2017, 22:32 [GMT+7]

“Sức sống Những việc cần làm ngay” là cuốn sách tập hợp những bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, do Báo Nhân Dân nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn và phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; thiết thực hưởng ứng và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 


Cuốn sách gồm 3 phần. Phần thứ nhất tập hợp 31 bài báo của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với bút danh N.V.L, đăng trên chuyên mục “Những việc cần làm ngay” của Báo Nhân Dân từ năm 1987 đến 1990. Các bài viết yêu cầu các cấp, các ngành nhìn thẳng vào sự thật, thực hiện công khai dân chủ, tập trung giải quyết những vấn đề do công luận lên tiếng một cách nhanh chóng. Những bài báo trên chuyên mục đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đổi mới của xã hội cũng như cả hệ thống chính trị. Phần thứ hai bao gồm 15 bài báo tiêu biểu hưởng ứng “Những việc cần làm ngay” cũng đăng trên Báo Nhân Dân trong cùng thời gian.


Phần thứ ba là 12 bài viết và nhóm bài của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bài xã luận, phóng sự, điều tra với tiêu đề Sức sống “Những việc cần làm ngay” trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, có những bài viết quan trọng của các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nhiều bài xã luận của Báo Nhân Dân, thể hiện một cách hệ thống mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các nhóm giải pháp nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ thông qua các Nghị quyết của Trung ương Đảng từ khóa VIII đến XII; nâng cao sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của Đảng; tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân...


Thay lời tựa cuốn sách, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã viết: “Phải giải quyết những công việc cấp bách về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với quyết tâm chính trị cao, hành động nhanh chóng, chính xác, triệt để nhằm đạt bằng được mục tiêu: đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh xứng đáng là Đảng của đạo đức, Đảng của văn minh, Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện”.


Với những nội dung trên, cuốn sách là tài liệu tham khảo quý, tiếp thêm sức chiến đấu và nhiệt huyết cách mạng cho các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, góp phần cung cấp cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.


Theo TTXVN/VIETNAM+

;