Ra mắt cuốn sách Lịch sử cách mạng phường Ninh Diêm thời kỳ 1930 - 2010

28/02/2017, 22:50 [GMT+7]

Ngày 28-2, Đảng bộ phường Ninh Diêm (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) tổ chức lễ ra mắt và phát hành cuốn sách Lịch sử cách mạng phường Ninh Diêm thời kỳ 1930 - 2010.


Cuốn sách dày 247 trang, gồm có 4 phần, 5 chương, giới thiệu khái quát vùng đất, con người, truyền thống văn hóa, truyền thống yêu nước của nhân dân Ninh Diêm; giới thiệu sơ lược nhân dân Ninh Diêm tham gia Cách mạng giải phóng dân tộc giành thắng lợi vẻ vang giai đoạn từ năm 1930 đến năm 1975; nhân dân Ninh Diêm tiến hành công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước theo đường lối đổi mới của Đảng từ năm 1975 đến năm 2010; kết luận đánh giá tổng quát và một số bài học kinh nghiệm.


Việc phát hành cuốn sách Lịch sử cách mạng phường Ninh Diêm thời kỳ 1930 - 2010 vừa thể hiện sự tri ân đối với thế hệ cha ông đi trước, vừa là tài liệu quý giá có ý nghĩa thiết thực phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu, làm tư liệu giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương, đặc biệt là thế hệ trẻ ngày nay. Qua đó, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ, giúp các cán bộ, nhân dân và thế hệ trẻ Ninh Diêm nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc kế thừa và phát huy sự nghiệp vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, giữ vững và kiên định con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.


Trần Nông - Huỳnh Ấn

;