Bảo tàng Khánh Hòa:

Phải thể hiện được quá trình hình thành, phát triển của tỉnh

16/02/2017, 22:21 [GMT+7]

Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo kết luận của UBND tỉnh về việc nghe báo cáo đề xuất quy mô xây dựng Bảo tàng tỉnh do ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì ngày 8-2.


Theo đó, sau khi nghe Sở Văn hóa - Thể thao và Bảo tàng tỉnh báo cáo đề xuất về quy mô xây dựng Bảo tàng tỉnh và ý kiến của các thành viên dự họp, Thường trực UBND tỉnh thống nhất kết luận: Đồng ý về chủ trương cho phép Sở Văn hóa - Thể thao thuê hoặc mời các đơn vị, chuyên gia có kinh nghiệm đề xuất chi tiết về nội dung, quy mô tổ chức hoạt động của Bảo tàng Khánh Hòa. Thường trực UBND tỉnh yêu cầu: Bảo tàng tỉnh phải thể hiện và chuyển tải được quá trình hình thành, phát triển của tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời, chọn lọc một số nét văn hóa truyền thống đặc trưng của tỉnh để trưng bày, giới thiệu; ưu tiên các đặc trưng văn hóa mang bản sắc riêng và kéo dài suốt quá trình hình thành lịch sử của tỉnh. Ngoài các yếu tố để đảm bảo hoạt động của bảo tàng theo quy định của ngành văn hóa, đề án cần quan tâm nghiên cứu việc đổi mới, lồng ghép, đa dạng hóa dịch vụ, không gian của bảo tàng; gắn kết với hoạt động, không gian bên ngoài tạo một điểm đến có chất lượng, thu hút du khách.


X.T

 

;