Thẩm định Quy hoạch phát triển thể dục thể thao của tỉnh

09/03/2017, 20:53 [GMT+7]

Ngày 9-3, ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp thẩm định Quy hoạch phát triển thể dục thể thao (TDTT) tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.


Tại cuộc họp, Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Thể thao - Trường Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh, đại diện đơn vị tư vấn lập quy hoạch báo cáo tóm tắt các nội dung quy hoạch như: tính cấp thiết xây dựng quy hoạch; thực trạng phát triển TDTT tỉnh; quy hoạch phát triển ngành TDTT tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; các giải pháp, chính sách và tổ chức thực hiện quy hoạch…


Sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị, địa phương đóng góp ý kiến, ông Nguyễn Đắc Tài yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp tục chỉnh sửa, hoàn chỉnh bản dự thảo cho phù hợp với điều kiện thực tế của ngành TDTT tỉnh, dự kiến đầu tháng 4 trình UBND tỉnh xem xét, thông qua.


Theo quy hoạch ngành TDTT tỉnh, đến năm 2025 tỷ lệ dân số tập TDTT thường xuyên đạt 42% (năm 2016 là trên 32%), tỷ lệ gia đình thể thao đạt 41% (hiện nay là trên 30%) số hộ trong toàn tỉnh; từ 75 - 85% trường học có sân chơi, bãi tập đạt tiêu chuẩn quốc gia; 100% số xã, phường có sân, bãi tập TDTT…


A.N

 

;