Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa:

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

14/03/2017, 22:48 [GMT+7]

Ngày 14-3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức tập huấn thực hiện kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh.


Các đại biểu được học tập 4 chuyên đề gồm: những nội dung mới, cốt lõi của Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và một số vấn đề cần nắm vững trong triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh; một số nội dung cơ bản về hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và tiêu chí tổ chức đảng, đảng viên trong đảng bộ quân đội học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quy định về trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiêu chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, cán bộ, hội viên phụ nữ trong lực lượng vũ trang tỉnh.


THÀNH NAM
 

;