VietinBank Khánh Hòa tuyển dụng

VietinBank Khánh Hòa có nhu cầu tuyển dụng 04 nhân viên ở các vị trí: Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp, Tài trợ thương mại và Quan hệ khách hàng cá nhân.

Công ty TNHH TM DV XD Khánh Vĩnh cần tuyển

* Yêu cầu chung: + Nam, tuổi từ 22 đến 40, có đủ sức khỏe làm việc. + Kinh nghiệm ít nhất 01 năm. Ưu tiên đối tượng đã qua đào tạo.

 
.

các thông tin tiện ích

31442