Tuyển dụng nhân sự

          

Tuyển dụng nhân viên lái xe

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa tổ chức xét tuyển theo hình thức Hợp đồng lao động 01 nhân viên Lái xe. Cụ thể như sau:

Ngân hàng Liên doanh Việt Nga – Chi nhánh Khánh Hòa tuyển dụng

Để phục vụ nhu cầu mở rộng kinh doanh, Ngân hàng Liên doanh Việt Nga – Chi nhánh Khánh Hòa gia hạn thời gian tuyển nhân sự, cụ thể: 

 
.

các thông tin tiện ích