Thông báo

•    Yêu cầu: -    Giới tính: Nữ -    Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các ngành công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, điện – điện tử, kinh tế, ngoại ngữ;

Công ty TNHH Khai thác Đá Hòn Thị tuyển dụng

1.    Vị trí tuyển dụng: 01 Kế toán Tổng hợp 2.    Yêu cầu về năng lực: -    Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính Kế toán. -    Đã có thâm niên công tác 4 năm trở lên ở vị trí Kế toán tổng hợp. ....

Nhà văn hóa lao động tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng

Mức lương: Theo quy định thang bảng lương của Nhà nước Số lượng: 01 Nhân viên Kỹ thuật; 01 Nhân viên Bảo vệ; 01 Nhân viên lễ tân;

 
.

các thông tin tiện ích

.
31442