Thông báo tuyển dụng lao động

01 Nhân viên: Văn phòng phụ trách Văn thư – Lưu trữ. Trình độ: Trung cấp Tuổi đời: Từ 23 đến 30 tuổi

Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã

Tuyển dụng Công chức cấp xã đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự xã, phường và Trưởng Công an xã năm 2017.

Thông báo tuyển dụng

1.    Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Kế toán Tổng hợp 2.    Số lượng: 04 nhân viên ....

 
.

các thông tin tiện ích

.
31442