Tuyển dụng nhân viên hợp đồng lao động

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Nha Trang về tuyển dụng nhân viên hợp đồng lao động công tác Đội 524.

Công ty VINACONEX cần tuyển

1.    Lái xe tải: Có bằng đại tải (bằng C) 2.    Lái máy đào

 
.

các thông tin tiện ích

.
31442