Thông báo về việc thanh lý tài sản

Báo Khánh Hòa có một thang máy bị hư hỏng không còn sử dụng được, thông tin về tài sản cụ thể như sau:

Thông báo bán thanh lý

Công ty TNHH liên doanh Cát Phú thông báo bán thanh lý trọn gói các loại xe: 01 xe đào SUMITOMO; 01 xe đào SOLAR 220; 01 xe IFA; 02 vỏ xe tải (chưa qua sử dụng) 1. Hình thức đấu giá: Đấu giá qua điện thoại (chọn giá cao nhất). ...

Thông báo thanh lý tài sản

1/ Hình thức mua hàng: cạnh tranh trọn gói (cá nhân, tổ chức có giá mua cao hơn sẽ bán cho cá nhân, tổ chức đó).

 
.

các thông tin tiện ích

.
31442