Thông báo bán thanh lý

Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa bán thanh lý một lô hàng gồm (máy móc thiết bị y tế, thiết bị văn phòng…) Phương thức bán thanh lý: Đấu giá theo phương thức bỏ phiếu kín và công khai.

Thông báo về việc thanh lý tài sản

Báo Khánh Hòa có một thang máy bị hư hỏng không còn sử dụng được, thông tin về tài sản cụ thể như sau:

Thông báo bán thanh lý

Công ty TNHH liên doanh Cát Phú thông báo bán thanh lý trọn gói các loại xe: 01 xe đào SUMITOMO; 01 xe đào SOLAR 220; 01 xe IFA; 02 vỏ xe tải (chưa qua sử dụng) 1. Hình thức đấu giá: Đấu giá qua điện thoại (chọn giá cao nhất). ...

 
.

các thông tin tiện ích

31442