Thông báo bán thanh lý

Công ty TNHH liên doanh Cát Phú thông báo bán thanh lý trọn gói các loại xe: 01 xe đào SUMITOMO; 01 xe đào SOLAR 220; 01 xe IFA; 02 vỏ xe tải (chưa qua sử dụng) 1. Hình thức đấu giá: Đấu giá qua điện thoại (chọn giá cao nhất). ...

Thông báo thanh lý tài sản

1/ Hình thức mua hàng: cạnh tranh trọn gói (cá nhân, tổ chức có giá mua cao hơn sẽ bán cho cá nhân, tổ chức đó).

Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa thông báo

Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa hiện có một số phế liệu và tài sản cần bán thanh lý, bao gồm các nhóm như sau: 1/ Sắt thép phế liệu các loại: khoảng 26 tấn. 2/ Inox phế liệu các loại: khoảng 22 tấn 3/ Đồng vàng phế liệu: khoảng 01 tấn ...

 
.

các thông tin tiện ích

.
31442