Thông báo thanh lý tài sản

1/ Hình thức mua hàng: cạnh tranh trọn gói (cá nhân, tổ chức có giá mua cao hơn sẽ bán cho cá nhân, tổ chức đó).

Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa thông báo

Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa hiện có một số phế liệu và tài sản cần bán thanh lý, bao gồm các nhóm như sau: 1/ Sắt thép phế liệu các loại: khoảng 26 tấn. 2/ Inox phế liệu các loại: khoảng 22 tấn 3/ Đồng vàng phế liệu: khoảng 01 tấn ...

Thông báo thanh lý tài sản

1/ Sắt thép phế liệu các loại: khoảng 95 tấn. 2/ Inox phế liệu các loại: khoảng 06 tấn 3/ Đồng phế liệu: khoảng 01 tấn ....

 
.

các thông tin tiện ích

.
31442