UBND thành phố Nha Trang thông báo

Thứ Tư, 30/11/2016, 22:19 [GMT+7]

UBND thành phố Nha Trang thông báo


Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị MIPECO-Nha Trang như sau:


1.    Lý do thu hồi đất: Đầu tư xây dựng Khu đô thị MIPECO-Nha Trang


2.    Địa điểm: UBND P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang.


3.    Diện tích thu hồi: 43.295,7 m2.


- Phạm vi ranh giới: Xác định theo Trích đo địa chính số 193-2015 (hệ tọa độ VN 2000; tờ số 31, 32, 37 thuộc bản đồ địa chính P. Vĩnh Nguyên và tờ 02, 03, 12 thuộc bản đồ địa chính P. Vĩnh Trường do Công ty TNHH dịch vụ, thương mại và xây dựng Thành Lợi lập ngày 14/10/2015 và được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 19/10/2015.


4.    Thời gian thực hiện: Năm 2016-2018.


5.    Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Tổng công ty Xăng dầu Quân đội.


6.    Nguồn vốn: Chủ đầu tư.


7.    Đơn vị thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư TP. Nha Trang (Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng).


8.    Đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trong phạm vi dự án phối hợp với các cơ quan chức năng kê khai, xác định diện tích nhà, đất, tài sản trên đất, số hộ khẩu, số lao động và đề đạt nguyện vọng tái định cư, cung cấp các loại giấy tờ liên quan đến đất bị thu hồi để phục vụ công tác xét duyệt bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.


 

.

các thông tin tiện ích

.
31442