Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa thông báo

1.    Kể từ ngày 19/9/2017 Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường sáp nhập vào Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Công ty TNHH khai thác đá Hòn Thị thông báo

Căn cứ Quyết định số 2854/QĐ-UBND ngày 25-9-2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị Hòn Thị, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang.

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội

Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư xin thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại đường Nguyễn Chích, Phường Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa với nội dung như sau:

 
.

các thông tin tiện ích