Sang nhượng đất

Bán đất phân lô khu dân cư, có sổ đỏ ở Phước Điền, Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa.

UBND TP. Nha Trang thông báo

UBND TP. Nha Trang thông báo về việc niêm yết phương án dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng giải tỏa bởi hạng mục đầu tư xây dựng công trình Cầu Ngọc Thảo như sau:

Thông báo bán đấu giá tài sản thuộc sở hữu Nhà nước

Tổ chức có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vạn Ninh.

 
.

các thông tin tiện ích

.
31442