Thông báo mời thầu

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp, thu viện phí, bảo hiểm y tế, …

Thông báo bán đấu giá

1.    Tên tài sản: QSD đất ở và quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất trên diện tích 287,1 m2 tại địa chỉ: 20A Trần Quang Khải - phường Lộc Thọ - Nha Trang. Là tài sản của Ông Võ Xuân Thủy, Ông Nguyễn Tiến Hùng, Ông Nguyễn Văn Thường.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh thông báo mời thầu

1. Tên bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh Địa chỉ: 97-Nguyễn Thái Học, TP Cam Ranh Điện thoại/fax/email: 02583854213 2. Tên gói thầu: Cung cấp vị thuốc cổ truyền.

 
.

các thông tin tiện ích