Chợ thị trấn Khánh Vĩnh mời thầu

- Địa chỉ: Đường 2/8, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. - Tổng diện tích: 4.035,9 m2.

Công an TP. Nha Trang thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Căn cứ Quyết định số 1177/QĐ-CATP ngày 7/7/2017 của Công an TP. Nha Trang V/v phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu B1: Thi công xây dựng công trình: Kho tạm giữ phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông.

 
.

các thông tin tiện ích

.
31442