Thông báo mời thầu

1.    Tên bên mời thầu: Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa 2.    Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt Hệ thống X-quang số hóa. -    Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa -    Giá gói thầu: 830.000.000 đồng .....

Thông báo mời thầu

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp, thu viện phí, bảo hiểm y tế, …

Thông báo bán đấu giá

1. Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại số 183 và 184 đường 2/4, P. Vĩnh Phước, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa.

 
.

các thông tin tiện ích

.
31442