Thông báo mời thầu

-    Tên gói thầu: Mua sắm vật chất Hậu cần huấn luyện, diễn tập năm 2017. -    Tên dự án: Mua sắm vật chất Hậu cần huấn luyện, diễn tập năm 2017. -    Nguồn vốn: Ngân sách huyện Khánh Vĩnh cấp cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện để mua sắm năm 2017. -    Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Thông báo mời thầu

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp, thu viện phí, bảo hiểm y tế, …

Trung tâm DV Bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thông báo đấu giá: 8,749 m3 gỗ xẻ hộp các loại. Giá khởi điểm: 68.567.302 đồng. Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng.

 
.

các thông tin tiện ích

31442