Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị Công trình: Nâng cấp, cải tạo trụ sở UBND phường Vĩnh Thọ. 1. Bên mời thầu: UBND phường Vĩnh Thọ 2. Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị .....

UBND phường Vĩnh Thọ thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị Công trình: Nâng cấp, cải tạo trụ sở UBND phường Vĩnh Thọ. 1. Bên mời thầu: UBND phường Vĩnh Thọ 2. Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị ....

Thông báo bán đấu giá rừng trồng

-    Tổng diện tích: 75,37 ha (rừng keo 72,88 ha, rừng bạch đàn 2,49 ha: -    Số lượng gói đấu giá: 4 gói (diện tích mỗi gói từ 11,73 ha đến 23,51 ha). -    Giá khởi điểm: 3.881.450.000 đồng (mỗi gói từ 823.500.000 đồng đến 1.085.150.000 đồng) ...

 
.

các thông tin tiện ích

.
31442