Thông báo mở lớp Đại học Báo chí văn bằng 2 hệ vừa học vừa làm

Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị, các chi hội Nhà báo trực thuộc trong tỉnh, Hội Nhà báo khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, các cá nhân đăng ký tham dự lớp Đại học Báo chí văn bằng 2 hệ vừa học vừa làm của Học viện Báo chí và Tuyên truyền mở tại trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa, thời hạn 2.5 năm.

Hội ái mộ Yersin thông báo

Thời gian tổ chức:   8:00 – 10:00 ngày 22/09/2016 Địa điểm: Khách sạn Yasaka – Saigon – Nha Trang  18 Trần Phú – Nha Trang - Khánh Hòa – Việt Nam.

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thông báo

1.    Niêm yết phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, TĐC đối với các trường hợp bị giải tỏa bởi dự án Các tuyến đường, các nút giao thông kết nối khu sân bay Nha Trang để hộ gia đình và cá nhân đóng góp ý kiến: + Nút N13:

 
.

các thông tin tiện ích