Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 16/06/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn PH/15P, từ số 0000065 đến số 0000500 của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Phương Huy, mã số thuế: 4201651136, địa chỉ trụ sở kinh doanh: B2.5 tầng 3 Chung cư Chợ Đầm, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

Mất giấy tờ

Tôi tên là Trần Danh Tuyên, ngày 18/6/2017 tôi có đánh roi hai thư bảo lãnh của ngân hàng Maritimebank của 2 lô đất 48 và 49 Khu đô thị VCN Phước Long, Nha Trang ký với chủ đầu tư là Ccông ty Cổ phần đầu tư VCN.

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 16/06/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn PH/15P, từ số 0000065 đến số 0000500 của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Phương Huy, mã số thuế:

 
.

các thông tin tiện ích

.
31442