Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1.    Kể từ ngày 19/09/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HP/11P, từ số 0001045 đến số 0001050 và ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn HP/14P, từ số 0000613 đến số 0001250 của Công ty TNHH Hà Phương, mã số thuế: 4200283948, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 10 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

Mất giấy tờ

Vào ngày 10/9/2017, trong quá trình vận chuyển xe máy từ cửa hàng Ngọc Thanh Nha Trang (92 Quang Trung – Lộc Thọ  - Nha Trang) đến cửa hàng Ngọc Thanh 1 (45 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa), DNTN TM Ngọc Thanh có đánh rơi 1 đăng kiểm xe Exciter RC: Số khung: RLCUG0610HY515550; ....

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 13/09/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HP/14P, từ số 0000035 đến số 0000250 của Công ty TNHH Cơ khí Đại Hoàng Phát, mã số thuế: 4201600212, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

 
.

các thông tin tiện ích