Thông báo DN thuộc trường hợp thu hồi GCNĐKDN

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa thông báo các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Nha Trang thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Công ty TNHH Trường Thành NT (ĐC: 82 Đồng Nai, P. Phước Hải); ....

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 04/08/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TC/16P, từ số 0000570 đến số 0001000 của Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Ngọc Trang Tiêu Cục Tại Khánh Hòa, mã số thuế: 0313131201-001, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 60 đường 23/10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1.    Kể từ ngày 02/08/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn PC/14P, từ số 0000105 đến số 0000500 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phú Cát, mã số thuế: 4201598845, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Bãi Giếng 2 Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

 
.

các thông tin tiện ích

31442