Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa thông báo

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa thông báo các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Ninh Hòa thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh: ....

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 21/11/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HD/12P, từ số 0000126 đến số 0000500 của Công ty TNHH Hải Đăng Phát, mã số thuế: 4201262281, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Theo thông báo số 6281/TB-CT ngày 08/11/2017 của Cục Thuế, Công ty TNHH Solar Power Kiều Thi Germany (Mã số thuế: 4201759806) không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký: Thôn Tân Lập, xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa nhưng không khai báo với cơ quan thuế theo quy định.

 
.

các thông tin tiện ích