Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1.    Kể từ ngày 20/04/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/10P, số 0000142  của  Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây dựng ADC,  mã số thuế: 4200451159,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: A1.26 Hai Bà Trưng, phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1.    Kể từ ngày 27/03/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/15P, từ số 0000050  đến số 0000500 của  Công Ty Cổ Phần Xd - Tm - Dv Đức Thịnh Phát,  mã số thuế: 4201659181,  địa chỉ trụ sở kinh doanh:  335 Đường 3/4, tổ Thuận Hòa, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa thông báo

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa thông báo các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Nha Trang thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp...

 
.

các thông tin tiện ích

.
31442