Thông báo cho thuê mặt bằng tại Nhà khách 86 Trần Phú

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh tỉnh Khánh Hoà thông báo đến quý khách hàng là tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê mặt bằng tại Nhà khách 86 Trần Phú để kinh doanh nhà hàng, ăn uống. Nội dung cụ thể như sau:

Thông báo thuê máy móc, lao động

Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa đang có kế hoạch triển khai thi công công trình: Bổ sung công trình Hồ chứa, xử lý nước rỉ rác ....

Thực hiện chuyển đổi hình thức thu tiền điện

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ yêu cầu "giảm dần việc tiếp xúc trực tiếp của nhân viên thu ngân với khách hàng sử dụng điện" tại Hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 
.

các thông tin tiện ích