Tuyển dụng nhân sự

          

Tổ chức tập huấn đấu thầu qua mạng

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có kế hoạch mở lớp tập huấn. 

 
.

các thông tin tiện ích