Cáo phó

     

Thông báo Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2017

Nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình hoạt động đầu tư,  sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh trân trọng kính mời lãnh đạo các doanh nghiệp đến dự Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2017 với các nội dung như sau:

 
.

các thông tin tiện ích

.
31442