Gắn công tác dân số với xây dựng nông thôn mới

02/03/2017, 00:48 [GMT+7]

Những năm gần đây, ngành dân số (DS) huyện Khánh Sơn đã gắn việc thực hiện công tác DS với chương trình xây dựng nông nông mới (NTM). Qua đó vận động người dân thực hiện tốt chính sách DS và xây dựng nông thôn tiến bộ.


Lồng ghép 2 chương trình


Khánh Sơn là huyện miền núi, với đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 75% DS, trình độ nhận thức còn hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo cao. Vì thế, huyện gặp nhiều khó khăn trong chương trình xây dựng NTM, nhất là việc thực hiện các tiêu chí về hộ nghèo, xây dựng thôn văn hóa, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên. Những năm gần đây, huyện luôn  gắn chương trình xây dựng NTM với việc thực hiện công tác DS ở cơ sở để vận động người dân sinh đẻ có kế hoạch, thực hiện tốt nếp sống gia đình, có những việc làm thiết thực chung tay xây dựng NTM.

 

Cộng tác viên dân số phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân xã Thành Sơn
Cộng tác viên dân số phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân xã Thành Sơn


Bà Nguyễn Trần Thúy Vân - Giám đốc Trung tâm DS - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) huyện cho biết, huyện đã đề ra những chính sách cụ thể gắn một số tiêu chí xây dựng NTM với việc thực hiện chính sách DS. Cụ thể như: lồng ghép công tác tuyên truyền về chính sách DS, tư vấn biện pháp tránh thai, giảm sinh... với việc bình xét hộ nghèo vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, qua đó giúp hộ vay vốn hiểu được quyền, nghĩa vụ của mình trong việc giảm sinh để phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo. Hàng năm, công tác truyền thông, giáo dục DS đổi mới theo hướng vừa tuyên truyền chính sách DS vừa tuyên truyền về xây dựng NTM. Trong các buổi nói chuyện chuyên đề, tư vấn nhóm, thăm hộ gia đình, tọa đàm, hội nghị về DS đều lồng ghép tuyên truyền các phần việc của người dân trong xây dựng NTM. Các hội, đoàn thể, lãnh đạo địa phương cũng đưa tiêu chí thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ vào đánh giá xếp loại cán bộ, tiêu chí gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi, gia đình văn hóa, thôn tổ văn hóa… Chính quyền cơ sở còn vận động người dân ký cam kết không vi phạm chính sách DS. Các loại tài liệu, tờ rơi, tin bài tuyên truyền về DS cũng được lồng ghép kiến thức về xây dựng NTM…  


Dấu hiệu tích cực


Nhờ tuyên truyền tích cực nên đến nay, công tác DS của huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. 100% thành viên các hội ký cam kết thực hiện chính sách DS. Nhiều người dân cũng ký cam kết không vi phạm chính sách DS. Cuối năm 2016, tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai tăng lên 73,03%; tỷ lệ tăng DS tự nhiên giảm 0,1%; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm 1,56% so với năm 2015. Hiện mức sinh toàn huyện giảm còn 19,80‰. Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện đã có nhiều hộ gia đình thu nhập khá nhờ chăm lo làm ăn, phát triển trồng rừng, trong đó có cả người dân tộc thiểu số. Tiêu biểu như vợ chồng anh Cao Ngọc Tâm ở thôn Ninh Bình, xã Sơn Bình đã thực hiện tốt chính sách DS, sinh đủ 2 con, phát triển nương rẫy trồng cà phê, mía, sầu riêng từ nguồn vay ưu đãi của Nhà nước. Hiện nay, kinh tế gia đình anh chị ổn định, 2 con được đến trường.


 Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Bình cho hay, những năm qua, Đảng ủy xã đã ra Nghị quyết và UBND xã cũng ban hành nhiều kế hoạch hành động, chỉ đạo thực hiện công tác DS gắn với xây dựng NTM. Ban DS xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, hội viên và nhân dân những chủ trương, chính sách về DS gắn với xây dựng NTM. Tuy là một xã khó khăn nhưng theo rà soát mới đây, xã đã đạt 13 tiêu chí về xây dựng NTM.


Theo bà Nguyễn Trần Thúy Vân, những kết quả đạt được trong việc thực hiện chính sách DS gắn với xây dựng NTM là dấu hiệu tích cực bước đầu, thể hiện sự chuyển biến nhận thức của người dân. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, số xã đạt các tiêu chí xây dựng NTM còn thấp. Đặc biệt, năm 2016 có 28 cặp tảo hôn (43 trường hợp), tăng 164,7% so với cùng kỳ năm 2015. Vì thế trong thời gian tới, trung tâm tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông đến các vùng khó khăn, vùng có mức sinh cao, nhằm vận động người dân sinh đẻ có kế hoạch, chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn. Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền cho giáo viên và học sinh về hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, sức khỏe sinh sản…


M.T
 

;