Diên Khánh: Đẩy mạnh thực hiện theo tiêu chí mới

12/02/2017, 23:08 [GMT+7]

Để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt kết quả tốt hơn, UBND huyện Diên Khánh vừa tiến hành rà soát, kiểm tra thực tế tại tất cả các xã. Qua đó, đưa ra nhiều giải pháp khắc phục các vấn đề còn tồn tại, khó khăn.


Còn nhiều tồn tại


Hiện nay, Diên Khánh là địa phương có số xã đạt chuẩn NTM nhiều nhất trên địa bàn tỉnh với 8 xã đạt chuẩn. Đa số các xã này đều duy trì và giữ vững 19 tiêu chí đã đạt được; đồng thời, có kế hoạch nâng cao các tiêu chí theo Bộ tiêu chí nâng cao chất lượng NTM của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND huyện, tại các xã đã đạt chuẩn tồn tại một số vấn đề cần lưu ý khắc phục. Các nhà văn hóa thôn vẫn chưa tổ chức hoạt động giao lưu, xây dựng quy chế hoạt động để phát huy hiệu quả nhà văn hóa và khu thể thao. Tỷ lệ hộ nghèo của xã Diên Lâm còn cao (6,7%), không đạt tiêu chí hộ nghèo. Một số xã như: Diên Phước, Diên Lâm… vẫn còn nhiều nhà tạm, dột nát. Tình trạng ô nhiễm môi trường, đổ rác không đúng nơi quy định, công tác thu gom rác thải chưa tốt làm ảnh hưởng tới đời sống người dân và cảnh quan ở các địa phương.

 

Xã Diên Toàn đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2017
Xã Diên Toàn đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2017


Đối với các xã chưa đạt chuẩn, do áp dụng chuẩn nghèo đa chiều nên một số địa phương không giữ được tiêu chí hộ nghèo; nhà tạm, dột nát còn nhiều (xã Diên Tân còn 31 nhà, xã Diên Lộc còn 56 nhà...). Ngoài ra, phần lớn hợp tác xã nông nghiệp của các địa phương chưa được chuyển đổi phù hợp với Luật Hợp tác xã, hoạt động cầm chừng, chưa phát huy được vai trò trong việc mở rộng và phát triển các dịch vụ sản xuất.


Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện Chương trình xây dựng NTM, UBND huyện Diên Khánh cũng nhận thấy một số tồn tại như: hoạt động của ban chỉ đạo cấp xã chưa thực sự hiệu quả, một số thành viên của ban chỉ đạo chưa nắm được hết trách nhiệm, nội dung mình phụ trách; phân công nhiệm vụ chưa rõ ràng, hàng tháng không tổ chức họp và kiểm điểm đánh giá. Thu nhập của người dân có tăng nhưng vẫn còn ở mức thấp so với tiêu chí…


Đầu tư cho 2 xã đạt chuẩn năm 2017


Theo lãnh đạo huyện, năm 2017 là năm đầu tiên thực hiện tiêu chí chuẩn NTM giai đoạn 2016 - 2020 với nhiều thay đổi. Do đó, việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM của huyện sẽ có nhiều nhiệm vụ khó khăn hơn. Ông Nguyễn Hữu Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh cho biết: “Để đáp ứng với tình hình mới, ngay từ cuối năm 2016, huyện đã chỉ đạo các xã rà soát, đánh giá lại các tiêu chí, đặc biệt chú trọng đến các tiêu chí có thay đổi so với trước đây như: cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông, y tế, môi trường, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, thu nhập… Các địa phương cần lập kế hoạch chi tiết, cụ thể cho từng tháng, từng quý; có giải pháp để khắc phục những tồn tại đã lộ rõ trong thời gian qua”.


Theo ông Hùng, các xã đã đạt chuẩn tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng để nâng chuẩn và hàng năm có trích kinh phí duy tu sửa chữa các công trình đã đầu tư. Các địa phương tích cực vận động doanh nghiệp hỗ trợ, sử dụng nguồn Quỹ Vì người nghèo, nguồn hỗ trợ từ UBMTTQ Việt Nam huyện để xây mới, xóa nhà tạm, dột nát. Bên cạnh đó, hướng dẫn người dân chuyển đổi cây trồng phù hợp, khuyến khích mở rộng các trang trại trồng trọt và chăn nuôi để tăng thu nhập; tăng cường công tác đào tạo nghề, đặc biệt là các ngành nghề phù hợp với điều kiện địa phương. Công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải vốn là vấn đề bức xúc của nhiều xã. Huyện đã chỉ đạo các xã thực hiện tuyến đường kiểu mẫu theo hướng dẫn của Phòng Quản lý đô thị; đồng thời, yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện hướng dẫn các xã trong việc xây dựng phương án thu gom rác thải. Các địa phương tích cực vận động thành lập các câu lạc bộ văn hóa, thường xuyên tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao để phát huy hiệu quả nhà văn hóa thôn…

 
Năm 2017, huyện Diên Khánh có 2 xã đăng ký đạt chuẩn vào cuối năm là Diên Toàn (đã đạt 14 tiêu chí) và Diên Hòa (đã đạt 12 tiêu chí). Để đạt chuẩn NTM, xã Diên Toàn cần tổng nguồn vốn đầu tư hơn 6,3 tỷ đồng, xã Diên Hòa khoảng 16,3 tỷ đồng. Lãnh đạo huyện Diên Khánh cho biết, phần lớn các tiêu chí chưa đạt của 2 xã này thuộc về cơ sở hạ tầng như: xây nhà văn hóa, xây mới và sửa chữa lớp học, nâng cấp chợ, xây dựng đường nội đồng… Huyện sẽ tập trung các nguồn lực để hỗ trợ 2 xã đạt các tiêu chí còn lại. Tuy nhiên, bên cạnh nguồn lực của huyện, các xã này phải nỗ lực hoàn thành các tiêu chí về tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, hệ thống chính trị và giữ các tiêu chí đã đạt được. Ngoài ra, huyện cũng cần sự quan tâm của Văn phòng điều phối NTM, sự hỗ trợ kinh phí của tỉnh.


MAI HOÀNG

;