Nha Trang:

Tổng kết công tác điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

08/01/2017, 22:43 [GMT+7]

Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản TP. Nha Trang (gọi tắt Ban chỉ đạo) vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.


Căn cứ kế hoạch triển khai cuộc tổng điều tra của Ban chỉ đạo tỉnh, Ban chỉ đạo TP. Nha Trang đã thành lập 30 tổ điều tra với 198 điều tra viên trực tiếp tham gia, thực hiện tổng điều tra tại 192 địa bàn thuộc 8 xã nông nghiệp và 5 phường biển. Trong đó, có 20 địa bàn thành thị, 7 địa bàn ở các đảo, 15 địa bàn mẫu và 135 hộ điều tra mẫu; các điều tra viên đã tiến hành điều tra thực địa thu thập thông tin của 28.940 hộ. Tuy địa bàn điều tra rộng, khối lượng thông tin thu thập lớn, phức tạp, song thành phố đã hoàn thành các nội dung của cuộc tổng điều tra đảm bảo chính xác, khoa học, góp phần vào thành công chung của cuộc tổng điều tra trong tỉnh và cả nước.


Dịp này, Ban chỉ đạo tổng điều tra tỉnh và UBND TP. Nha Trang khen thưởng 6 tập thể và 27 cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.


Thiện Tâm
 

;