Giai đoạn 2017 - 2021:

Nha Trang cần 356 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới

05/12/2016, 22:53 [GMT+7]

Theo lãnh đạo UBND TP. Nha Trang, để hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời phấn đấu đến năm 2021 cả 8 xã hoàn thành Bộ tiêu chí nâng cao chất lượng nông thôn mới của tỉnh và được công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến, giai đoạn 2017 - 2021, thành phố cần hơn 356 tỷ đồng để thực hiện mục tiêu trên.

 

Trường Tiểu học Vĩnh Trung - công trình được đầu tư từ nguồn vốn chương trình xây dựng nông thôn mới
Trường Tiểu học Vĩnh Trung - công trình được đầu tư từ nguồn vốn chương trình xây dựng nông thôn mới


Theo đó, vốn ngân sách nhà nước khoảng 98 tỷ đồng (chiếm hơn 27%), nhân dân đóng góp 17 tỷ đồng (gần 5%); còn lại là nguồn vốn tín dụng, vốn trong doanh nghiệp và vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác.


ĐỨC CƯỜNG
 

;