Thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính năm 2016

06/01/2017, 22:54 [GMT+7]

Ngày 6-1, ông Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 của các cơ quan, đơn vị.


Năm 2016, Khánh Hòa có 44 cơ quan, đơn vị là đối tượng thực hiện đánh giá, xếp hạng CCHC. Tuy nhiên, do Sở Du lịch mới thành lập từ tháng 6-2016 nên có một số nội dung chưa thể đánh giá đầy đủ. Tổ giúp việc đề nghị Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng CCHC cho phép thực hiện đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác CCHC của cơ quan này từ năm 2017.


Nhìn chung, kết quả thẩm định sơ bộ về chỉ số, xếp hạng CCHC năm 2016 phản ánh khá toàn diện và rõ nét nỗ lực và kết quả thực hiện công tác CCHC của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cơ quan, đơn vị đã có những giải pháp cụ thể, thiết thực hơn để nâng cao hiệu quả công tác CCHC.


Ông Nguyễn Duy Bắc cơ bản thống nhất với ý kiến của các thành viên, yêu cầu tổ giúp việc tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện bản tổng hợp kết quả đánh giá để trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Trên cơ sở đó, đề xuất tỉnh khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác CCHC và tham mưu tỉnh thành lập đoàn công tác làm việc với các đơn vị xếp hạng trung bình. Hội đồng thẩm định sẽ rà soát, điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí đánh giá, xếp hạng CCHC cho phù hợp, sát thực tế và công bố trong quý I.


N.V
 

;