Cam Lâm: Phấn đấu nâng hạng

Năm vừa qua, chỉ số cải cách hành chính của UBND huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) bị giảm sút, kết quả xếp hạng cũng giảm bậc. Vì vậy, huyện đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để khắc phục.   

Sở Văn hóa và Thể thao: Nâng cao chất lượng cải cách hành chính

Từ năm 2016 đến nay, Sở Văn hóa và Thể thao đã đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính

Triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính

Ban chỉ đạo Cải cách hành chính TP. Nha Trang vừa tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động 7 tháng năm 2017 và triển khai  nhiệm vụ các tháng còn lại.

 
.

các thông tin tiện ích

31442