Sở Tư pháp: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thể chế

Ông Phạm Quốc Đạt - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Khánh Hòa cho biết, năm nay, đơn vị phấn đấu triển khai hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện cải cách hành chính, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và cải cách thể chế.   

Công tác cải cách hành chính: Khắc phục dần những hạn chế

Theo đánh giá của Sở Nội vụ, năm 2016, chỉ số cải cách hành chính của thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đạt 80,56%, xếp loại khá do còn tồn tại nhiều vướng mắc trong việc triển khai thực hiện. Do vậy, từ đầu năm đến nay, UBND thị xã đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế.  

Nha Trang: Triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2017

Sáng 13-4, UBND TP. Nha Trang tổ chức Hội nghị công bố chỉ số mức độ hài lòng, chỉ số và xếp hạng cải cách hành chính năm 2016, triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2017.

 
.

các thông tin tiện ích

.
31442