Xử lý nghiêm các vi phạm qua kiểm tra công tác cải cách hành chính

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm phát hiện qua kiểm tra công tác cải cách hành chính đợt 1-2017.  

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Nội vụ

Ngày 22-9, đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) do ông Nguyễn Duy Bắc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa dẫn đầu kiểm tra công tác CCHC tại Sở Nội vụ.   

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Vạn Ninh

Ngày 21-9, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Khánh Hòa do ông Nguyễn Trọng Thái - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra công tác CCHC tại huyện Vạn Ninh.  

 
.

các thông tin tiện ích