Chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót

Qua kết quả kiểm tra cải cách hành chính đợt 1-2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo khắc phục những hạn chế, thiếu sót, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.  

Nâng cao chất lượng phục vụ

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa xác định, một trong những nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Ninh Hòa: Chỉ đạo chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính

UBND thị xã Ninh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND xã, phường quán triệt, tổ chức thi hành Nghị định 92 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên.

 
.

các thông tin tiện ích