Ninh Thọ - nhịp sống mới

Trong suốt những năm kháng chiến, vùng đất Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa đã khắc ghi biết bao sự kiện lịch sử, với những chiến tích lẫy lừng. 

Lại mặn... vì muối

Thời điểm này, nhiều đồng muối ở Ninh Diêm, Ninh Hải (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) vẫn chưa thu hoạch được do những cơn mưa trái mùa gây ra. Nhiều hộ phải bơm, tát nước mưa để làm lại ruộng muối.  

Trăn trở nghề cấp dưỡng, bảo mẫu

Các trường tiểu học tổ chức bán trú đều rất cần những người làm cấp dưỡng, bảo mẫu. Thế nhưng, những quy định hiện nay đã khiến những người làm nghề này không có chức danh chính thức, thu nhập rất thấp mà vai trò tại nơi làm việc cũng không được coi trọng.

 
.

các thông tin tiện ích

.
31442