Người dân Nha Trang trước bão số 14

Rút kinh nghiệm bão số 12, ngay khi nhận được thông tin bão số 14 ảnh hưởng trực tiếp đến Khánh Hòa, người dân TP. Nha Trang đã hối hả chằng chống lại nhà cửa, mua các vật dụng để phục vụ công tác chống bão. 

Cam Ranh chủ động chống bão số 14

Chiều ngày 18-11, toàn TP. Cam Ranh hối hả thực hiện các biện pháp phòng chỗng bão số 14. Từ khắp các ngõ phó, đường thôn đều ra rả loa phát thanh vận động người dân gia cố nhà cửa, chủ động tìm nơi trú bão an toàn, chấp hành các thông báo của thành phố.

Người dân Nha Trang đổ xô ra biển xúc cát chống bão

Được tin cơn bão số 14 sẽ đổ bộ vào tỉnh Khánh Hòa, người dân TP. Nha Trang hối hả đổ xô ra biển xúc cát mang về chằng chống nhà cửa...   

 
.

các thông tin tiện ích