Căn cứ tạm ngừng phiên tòa dân sự, hành chính Quy định mới

11/03/2017, 06:29 [GMT+7]

Kể từ ngày 1-7-2016, nguyên tắc xét xử liên tục đối với án dân sự hành chính án hành chính đã bị hủy bỏ. Trong một số trường hợp, Hội đồng xét xử  (HĐXX) được ngừng phiên tòa. Trong thời gian ngừng phiên tòa, HĐXX vẫn tiến hành giải quyết các vụ án khác. Đó là một trong những  quy định mới của  Bộ Luật tố tụng dân sự (TTDS) 2015 và Luật tố tụng hành chính (TTHC) 2015.


Chẳng hạn, ngày 9-3, TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính “Khiếu kiện các quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; Quyết định thu hồi đất”. Người khởi kiện là hộ gia đình bà Nguyễn Thị Bốn (trú tại thị trấn Tô Hạp,huyện Khánh Sơn); người bị kiện: UBND huyện Khánh Sơn.


Kết thúc phần tranh tụng, đại diện Viện Kiểm sát tham gia phiên tòa đề nghị HĐXX chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện, hủy hai quyết định thu hồi đất của UBND huyện Khánh Sơn vì chưa đúng thủ tục, có ảnh hưởng đến quyền lợi của người khởi kiện. Sau khi nghị án, HĐXX đã quay trở lại phần xét hỏi. Đại diện UBND huyện Khánh Sơn và đại diện Viện Kiểm sát đã  đề nghị tạm ngừng phiên tòa để tự đối thoại với người khởi kiện. Tuy người khởi kiện không đồng ý nhưng HĐXX đã quyết định tạm ngừng phiên tòa.


Các căn cứ tạm ngừng phiên tòa


Trước đây, Bộ Luật TTDS 2004 và Luật TTHC 2010 quy định nguyên tắc xét bằng lời nói và phải được tiến hành liên liên tục, trừ thời gian nghỉ. Các thành viên của HĐXX phải xét xử vụ án từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc phiên tòa. Trong trường hợp đặc biệt, việc xét xử có thể tạm ngừng nhưng không quá 5 ngày làm việc. Hết thời hạn tạm ngừng, việc xét xử vụ án được tiếp tục. Theo quy định này, trong thời gian nghỉ, ngừng phiên tòa các thành viên HĐXX không được xét xử vụ án khác, nếu vi phạm  nguyên tắc này, bản án sẽ bị hủy theo thủ tục phúc thẩm hoặc giám đốc thẩm.


Nay, Bộ luật TTDS 2015 và Luật TTHC 2015 (có hiệu lực kể từ ngày 1.7.2016) đã  bỏ nguyên tắc này  và đã bổ sung quy định cụ thể các căn cứ, thời hạn tạm ngừng phiên tòa. Trong thời gian ngừng phiên tòa, HĐXX vẫn tiến hành giải quyết các vụ án khác.


Trong quá trình xét xử, HĐXX có quyền tạm ngừng phiên tòa khi có một  trong các căn cứ sau:


- Thứ nhất, do tình trạng sức khỏe hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan khác mà người tiến hành tố tụng không thể tiếp tục tiến hành phiên tòa, trừ trường hợp thay thế được người tiến hành tố tụng;


- Thứ hai, do tình trạng sức khỏe hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan khác mà người tham gia tố tụng không thể tiếp tục tham gia phiên tòa, trừ trường hợp người tham gia tố tụng có yêu cầu xét xử vắng mặt;


- Thứ ba, cần phải xác minh, thu thập bổ sung tài liệu, chứng cứ mà không thực hiện thì không thể giải quyết được vụ án và không thể thực hiện được ngay tại phiên tòa;


- Thứ tư, cần phải báo cáo với Chánh án Tòa án có thẩm quyền để đề nghị, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật;


- Thứ năm, các bên đương sự đề nghị Tòa án tạm ngừng phiên tòa để các bên đương sự tự đối thoại; tự hòa giải;


- Thứ sáu, chờ kết quả giám định bổ sung, giám định lại.


Việc tạm ngừng phiên tòa phải được ghi vào biên bản phiên tòa. Thời hạn tạm ngừng phiên tòa là không quá 30 ngày kể từ ngày HĐXX quyết định tạm ngừng phiên tòa. HĐXX tiếp tục tiến hành phiên tòa, nếu lý  do tạm ngừng phiên tòa không còn. Hết thời hạn này, nếu lý do tạm ngừng phiên tòa chưa được khắc phục, HĐXX ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án và thông báo bằng văn bản cho người tham gia tố tụng và Viện kiểm sát cùng cấp về thời gian tiếp tục phiên tòa.


ĐẠI HƯNG
 

;