Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khánh Sơn: Đồng hành cùng người nghèo

Những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) luôn đồng hành, bám sát mục tiêu thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.  

Nha Trang: Giải ngân 8 tỷ đồng vốn cho vay giải quyết việc làm

Ngày 21-9, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa đồng loạt giải ngân 8 tỷ đồng vốn vay từ chương trình giải quyết việc làm cho 222 hộ dân của 20 xã, phường trên địa bàn TP. Nha Trang.  

Nợ quá hạn giảm

Theo báo cáo của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), tính đến ngày 31-8, tổng dư nợ của đơn vị đạt hơn 168,6 tỷ đồng, tăng hơn 165 tỷ đồng so với năm 2003 khi mới thành lập, tăng hơn 58,6 tỷ đồng so với năm 2012.

 
.

các thông tin tiện ích