Giám sát chặt giao dịch ATM từ 23 giờ đến 1 giờ sáng

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu chi nhánh các tỉnh, thành phố; Cục Thanh tra - Giám sát; các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ, Công ty Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) triển khai các công việc đảm bảo an ninh, an toàn ATM.

Thị trường bất động sản hút vốn

Thị trường bất động sản (BĐS) sôi động đã hút lượng lớn vốn tín dụng chảy vào lĩnh vực này.

Nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm: Cung chưa đủ cầu

Nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm được đánh giá là phát huy hiệu quả nhưng hiện nay chỉ đáp ứng được một phần nhỏ so với nhu cầu vay vốn của người dân.  

 
.

các thông tin tiện ích

.
31442