Tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động ngoại hối

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu NHNN chi nhánh các tỉnh: Khánh Hòa, Quảng Ninh và TP. Đà Nẵng tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh tình trạng niêm yết, quảng cáo, ...

Hạ mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với các dự án bảo vệ môi trường

Nhằm khuyến khích các chủ đầu tư vay vốn thực hiện các dự án về bảo vệ môi trường, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã hạ mức lãi suất cho vay ưu đãi từ 3,6%/năm xuống còn 2,6%/năm đối với các dự án thuộc các lĩnh vực xử lý nước thải tập trung khu/cụm công nghiệp;

Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh giá mua USD

Lần đầu tiên trong 3 tháng, Ngân hàng Nhà nước tăng giá mua USD thêm 100 đồng, lên mức 22.675 đồng/USD. Giá bán USD cũng tăng lên 22.971 đồng/USD.

 
.

các thông tin tiện ích

.
31442