Tiếp tục cổ phần hóa doanh nghiệp theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

10/03/2017, 23:30 [GMT+7]

Ngày 10-3, ông Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan nghe báo cáo tình hình triển khai Quyết định 58 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020.


Theo Sở Kế hoạch - Đầu tư, giai đoạn 2010-2015, tỉnh đã sắp xếp, cổ phần hóa 6 doanh nghiệp nhà nước. Trong năm 2016, sở đã xây dựng kế hoạch tổng thể tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020 theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ. Theo Quyết định 58 ngày 28-12-2016 của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh sẽ duy trì 2 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước là Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa và Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Khánh Hòa.


Kết luận cuộc họp, ông Trần Sơn Hải chỉ đạo giai đoạn 2016-2020 thực hiện cổ phần hóa Tổng Công ty Khánh Việt theo hướng nhà nước giữ 50-65% cổ phần; tiếp tục cổ phần hóa các công ty con của Tổng Công ty Khánh Việt theo kế hoạch. Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa và Tổng Công ty Khánh Việt cần rà soát lại công tác tái cơ cấu theo định hướng của Quyết định 58. Về kế hoạch thoái vốn, một số doanh nghiệp nhà nước chỉ còn nắm dưới 50% cổ phần sau năm 2020.


NHẬT THANH
 

;