Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế

06/03/2017, 22:37 [GMT+7]

Ngày 6-3, ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

 

Quang cảnh buổi tập huấn
Quang cảnh buổi tập huấn


Các đại biểu được phổ biến những vấn đề như: triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của UBND tỉnh về Tổng điều tra kinh tế năm 2017 và một số văn bản liên quan; triển khai kế hoạch tổng điều tra; cách rà soát, lập bảng kê khối cá thể, hành chính sự nghiệp, tôn giáo; nội dung, phương pháp thu thập thông tin phiếu doanh nghiệp, phiếu hoạt động công nghiệp… Mục đích của tổng điều tra nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở và lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin… Đồng thời, tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh…  


Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Sơn Hải đề nghị, các sở, ban, ngành cần quan tâm hỗ trợ các tổ trong quá trình tiến hành điều tra; UBND cấp huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện cho các Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế cùng cấp hoạt động, đảm bảo việc tổ chức điều tra lấy số liệu rõ ràng, chính xác. Cục Thống kê tỉnh có kế hoạch phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện. Khi triển khai, các sở, ban, ngành, địa phương nếu gặp vướng mắc kịp thời phản ánh với Cục Thống kê tỉnh để hướng dẫn và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện…


Hội nghị sẽ kết thúc vào ngày 9-3.


K.THAO   
 

;