Tạm ngừng nhập nông sản nguy cơ nhiễm mọt Caryedon serratus

02/03/2017, 00:39 [GMT+7]

Ngày 1-3, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký quyết định tạm ngừng nhập khẩu lạc, hạt muồng, hạt ca cao, hạt đậu cô ve và quả me từ Ấn Độ do có nguy cơ cao nhiễm mọt Caryedon serratus là đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam.


Trong năm 2016, Việt Nam đã phát hiện hơn 3.000 tấn lạc, 24 tấn quả me và từ đầu năm 2017 đến nay tiếp tục phát hiện thêm 380 tấn lạc từ Ấn Độ bị nhiễm mọt còn sống. Quyết định có hiệu lực sau 60 ngày kể từ 1-3-2017.


Bộ trưởng giao Cục Bảo vệ thực vật kiểm dịch chặt chẽ các lô lạc, hạt muồng, hạt ca cao, hạt đậu cô ve và quả me nhập khẩu từ Ấn Độ trong thời gian quyết định tạm ngừng chưa có hiệu lực; thông báo chính thức cho cơ quan có thẩm quyền về kiểm dịch thực vật của Ấn Độ biết để có biện pháp khắc phục triệt để, đồng thời tổ chức kiểm tra, xác nhận biện pháp khắc phục của Ấn Độ.


T.A (Tổng hợp)
 

;