Lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân

13/03/2017, 05:38 [GMT+7]

Để giúp tổ chức chi trả thu nhập, cá nhân nắm bắt những thông tin cần thiết khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2016, phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Khổng Văn Hân - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh về vấn đề này.


- Thưa ông, những tổ chức, cá nhân nào phải thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2016 và những trường hợp nào không bắt buộc thực hiện?


- Pháp luật thuế TNCN quy định không bắt buộc cá nhân phải thực hiện quyết toán thuế TNCN gồm: Cá nhân có số thuế TNCN nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công có ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở nơi khác, bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.


Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.


Các cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công còn lại (không thuộc diện nói trên) phải thực hiện khai quyết toán thuế TNCN nếu có số thuế TNCN phải nộp thêm hoặc có số thuế TNCN đã nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo. Đối với tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thì không phân biệt có hay không phát sinh khấu trừ thuế đều phải khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có ủy quyền. Trường hợp tổ chức không phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công trong năm 2016 thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.


- Xin ông cho biết, thời hạn và nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN cho từng trường hợp cụ thể?


- Tổ chức trả thu nhập và cá nhân thuộc diện khai quyết toán thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam nhưng trước khi xuất cảnh phải làm thủ tục quyết toán thuế thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày cá nhân xuất cảnh.


Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN được quy định như sau: Đối với tổ chức trả thu nhập: nếu là cơ sở sản xuất, kinh doanh thì nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN tại cơ quan Thuế trực tiếp quản lý. Nếu là cơ quan Trung ương, cơ quan thuộc, trực thuộc bộ, ngành, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài, UBND tỉnh, cơ quan cấp tỉnh thì nộp hồ sơ quyết toán tại Cục Thuế. Cơ quan thuộc, trực thuộc UBND cấp huyện, cơ quan cấp huyện thì nộp hồ sơ quyết toán tại Chi cục Thuế.


Riêng cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế trong năm thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Cục Thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ khai thuế trong năm. Cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương hai nơi trở lên thì nộp hồ sơ như sau: cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức chi trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan Thuế quản lý trực tiếp tổ chức trả thu nhập đó. Nếu cá nhân có thay đổi nơi làm việc và có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức chi trả sau cùng thì nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan Thuế quản lý trực tiếp tổ chức trả thu nhập cuối cùng. Nếu tại tổ chức chi trả sau cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú. Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại bất cứ tổ chức trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú. Bên cạnh đó, trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc có ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì thực hiện quyết toán tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú. Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú. Ngoài ra, cá nhân cư trú tại nhiều nơi và thuộc diện quyết toán thuế tại cơ quan Thuế nơi cư trú thì được quyền lựa chọn một nơi cư trú để quyết toán thuế.


- Xin cảm ơn ông!


NGUYỄN KIM (Thực hiện)

 

;